یکشنبه 22 آپریل 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

کارگاه مشاوره و پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع «چالش های زندگی دانشجویی»

کارگاه مشاوره و پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع «چالش های زندگی دانشجویی»
کارگاه مشاوره و پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع «چالش های زندگی دانشجویی» با حضور سرپرست محترم مرکز مشاوره دانشگاه لرستان روز سه شنبه مورخ 10/12/95 در مرکز آموزش عالی کوهدشت برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور کارکنان و دانشجویان و استقبال ایشان و طرح پرسش و بحث های دانشجویی همراه بود در خصوص عوامل ایجاد کننده چالش برای دانشجویان جدیدالورود و نیز راه کارهای حل این چالش ها با حضور دانشجویان و استقبال ایشان بحث و تبادل نظر شد.

نمایش در صفحه اصلی سایت: 
نمایش در صفحه اصلی سایت