پنجشنبه 19 آپریل 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

مجمع عمومی کانون هلال احمر

مجمع عمومی کانون هلال احمر اداره کانونهای فرهنگی و هنری دانشگاه با حضور مسئولان دانشگاه ،معاونت و مدیران فرهنگی و اعضای کانون هلال احمربا دعوت از معاونت جمعیت هلال احمر جوانان جناب آقای جمشیدی و و مدیر جمعیت هلال احمر خرم آباد جناب آقای عبدالهی در مورخ 27/9/96  برگزار شد. این مراسم با تقدیر از فعالان و وپخش کلیپ از فعالیت های کانون همراه بود و در پایان از طرف جمعیت هلال احمر استان از معاونت فرهنگی و مدیران فرهنگی دانشگاه و اعضای فعال کانون هلال احمر تقدیر به عمل آمد.

نمایش در صفحه اصلی سایت: 
نمایش در صفحه اصلی سایت