صفحه اصلی

گالری تصاویر

جستجو

  • جستجو
    بمان

ورود اعضاء

تولیدات و افتخارات فرهنگی

دومين جلسه كميته فرهنگي وآموزشي مديريت سبز دانشگاه برگزار شد
شنبه 26 فروردين دومين جلسه كميته فرهنگي و آموزشي مديريت سبز دانشگاه با حضور اعضاء كميته برگزار گرديد، در اين جلسه پس از بحث و بررسي پيرامون موضوعات مختلف فرهنگي مديريت سبز چند پيشنهاد جهت ارائه به شوراي مديريت راهبردي دانشگاه مصوب گرديد.

نمایش در صفحه اصلی سایت: 
نمایش در صفحه اصلی سایت