یکشنبه 22 آپریل 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

دومين جلسه كميته فرهنگي وآموزشي مديريت سبز دانشگاه برگزار شد

دومين جلسه كميته فرهنگي وآموزشي مديريت سبز دانشگاه برگزار شد
شنبه 26 فروردين دومين جلسه كميته فرهنگي و آموزشي مديريت سبز دانشگاه با حضور اعضاء كميته برگزار گرديد، در اين جلسه پس از بحث و بررسي پيرامون موضوعات مختلف فرهنگي مديريت سبز چند پيشنهاد جهت ارائه به شوراي مديريت راهبردي دانشگاه مصوب گرديد.

نمایش در صفحه اصلی سایت: 
نمایش در صفحه اصلی سایت