چهارشنبه 18 آپریل 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

درختکاری گونه های بومی وپاکسازی آبشار طلایی

کانون محیط زیست اداره کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه با حضور دانشجویان فعال درروز 27 آذر ماه ،اولین برنامه ی این کانون را با پاکسازی آبشار طلایی و کاشت انواع گونه های درخت بومی آغاز کرد و با همکاری دانشجویان انواع درختان شامل بلوط به صورت((  بذر و اصله نهال  ))،پسته وحشی و ...در محوطه ورودی آبشار کاشته شد و این برنامه با حضور آقای افشار( پدر بلوط ایران) وآموزش کاشت گونه های بومی زاگرس اجرا گردید و در پایان محوطه ی این آبشار از انواع زباله ها پاکسازی شد و پس از جمع آوری به سازمان بازیافت شهرداری خرم آباد تحویل داده شد .

نمایش در صفحه اصلی سایت: 
نمایش در صفحه اصلی سایت