چهارشنبه 18 آپریل 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

جلسه ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود

جلسه ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید برگزار شد
به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه لرستان جلسه ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید  96 و خانواده های ایشان با حضور مدیران واحد های مرتبط با امر استقبال در دفتر مدیریت امور فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه که صبح روز چهارشنبه مورخ 22/6/96 برگزار شد در رابطه با فراهم آوردن شرایط مطلوب استقبال و پذیرایی از دانشجویان و خوانواده های ایشان تصمیمات متعددی اتخاذ گردید.
لازم به ذکر است ،مراسم استقبال از دانشجویان جدید 96با همکاری دانشجویان عضو تشکل های اسلامی دانشگاه وبا برپایی تعداد8 غرفه به منظور پذیرایی از دانشجویان و خانواده های ایشان از شنبه 1 مهرماه لغایت5 مهرماه 96 برگزار خواهد شد. 

نمایش در صفحه اصلی سایت: 
نمایش در صفحه اصلی سایت