سه شنبه 23 ژانویه 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

برگزاری کارگاه تفسیر وتبیین تئوریهای اقتصاد مقاومتی

برگزاری کارگاه تفسیر وتبیین تئوریهای اقتصاد مقاومتی
اين كارگاه  در مورخ 96/3/14 به همت اداره خانه هاي فرهنگ با موضوع تفسیر وتبیین تئوریهای اقتصاد مقاومتی جهان ومکاتب اقتصادی وبا نقد از مکاتب غربی با حضور استاد بهرامی در خوابگاه ولیعصر عج ا. 2. برگزار گرديد همچنين  برندگان موضوع بحث : ا- رزاق کریمی راد 2/ نصیر سلیمان باوا  3/ محمد مبشر گرمی  4/نبی اله اشرفی  5/مجتبی حاتمی  مي باشند

نمایش در صفحه اصلی سایت: 
نمایش در صفحه اصلی سایت