صفحه اصلی

گالری تصاویر

جستجو

  • جستجو
    بمان

ورود اعضاء

تولیدات و افتخارات فرهنگی

برگزاری کارگاه تفسیر وتبیین تئوریهای اقتصاد مقاومتی
اين كارگاه  در مورخ 96/3/14 به همت اداره خانه هاي فرهنگ با موضوع تفسیر وتبیین تئوریهای اقتصاد مقاومتی جهان ومکاتب اقتصادی وبا نقد از مکاتب غربی با حضور استاد بهرامی در خوابگاه ولیعصر عج ا. 2. برگزار گرديد همچنين  برندگان موضوع بحث : ا- رزاق کریمی راد 2/ نصیر سلیمان باوا  3/ محمد مبشر گرمی  4/نبی اله اشرفی  5/مجتبی حاتمی  مي باشند

نمایش در صفحه اصلی سایت: 
نمایش در صفحه اصلی سایت