پنجشنبه 19 آپریل 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

برگزاری جشنواره همویار

 جشنواره غذای همویار در حمایت از بیماران هموفیلی با همکاری کانون هموفیلی ایران ،زیر نظر کانون رشد  و توسط دانشجویان برگزار گردید.این جشنواره در روزهای 29 و 30 آبان ماه امسال برگزار شد که با استقبال پرشور دانشجویان همراه گردید.

نمایش در صفحه اصلی سایت: 
نمایش در صفحه اصلی سایت