یکشنبه 22 آپریل 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

برگزاري انتخابات كانون هاي فرهنگي هنري دانشگاه

برگزاري انتخابات كانون هاي فرهنگي هنري دانشگاه
به همت مديريت امورفرهنگي و اداره كانون هاي فرهنگي و هنري معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه انتخابات شوراي مركزي 5 كانون گردشگري،نمايش،فيلم و عكس،آوا و كانون رشددر 24 و 25 ارديبهشت ماه96 برگزار شد و تعداد 7 نفراز دانشجويان به عنوان اعضاي اصلي و علي البدل انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار فرهنگي دانشگاه ساير انتخابات كانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه در مهرماه 96 برگزار خواهد شد.

نمایش در صفحه اصلی سایت: 
نمایش در صفحه اصلی سایت