یکشنبه 19 نومبر 2017

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

با رهنمودهای مقام معظم رهبری و دیپلماسی فعال دولت تدبیر وامید برجام به فرجام رسید.