یکشنبه 22 آپریل 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

افتتاح سالن ورزشی مرکز آموزش عالی کوهدشت با حضور دکتر یونسی معاونت محترم دانشجویی دانشگاه لرستان

افتتاح سالن ورزشی مرکز آموزش عالی کوهدشت با حضور دکتر یونسی معاونت محترم دانشجویی دانشگاه لرستان
دوشنبه 21 فروردين با حضور معاونت محترم دانشجویی ،مدیر محترم اداره تربیت بدنی دانشگاه لرستان و کارکنانی از اداره تربیت بدنی دانشگاه لرستان سالن ورزشی مرکز آموزش عالی کوهدشت جهت استفاده دانشجویان این مرکز افتتاح گردید. در ابتدای بازدید دکتر یونسی و هیئت همراه ایشان از مرکز آموزش عالی کوهدشت،طی جلسه ای با دانشجویان این مرکز، مسائل مورد نظر دانشجویان توسط ایشان به سمع و نظر معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان رسید و دکتر یونسی به سوالات دانشجویان پاسخ دادند. دکتر یونسی گفتند:. یکی از رویکروهای دولت تدبیر و امید توسعه امکانات رفاهی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بوده است و ما سعی کردیم علی رغم مشکلات مالی حداقل در حوزه معاونت دانشجوی چندین سالن ورزشی علی الخصوص برای خواهران ایجاد کنیم. یکی از خواسته های دکتر ملکی جهت ایجاد نشاط و سرزندگی برای دانشجویان مرکز آموزش عالی کوهدشت ایجاد و راه اندازی سالن ورزشی بوده است. سپس با حضور دکتر یونسی و هیئت همراه، دکتر ملکی و کارکنان و جمعی از دانشجویان مرکز آموزش عالی کوهدشت سالن ورزشی این مرکز افتتاح گردید.    

نمایش در صفحه اصلی سایت: 
نمایش در صفحه اصلی سایت