یکشنبه 22 آپریل 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

اطلاعيه سفر مشهد

اطلاعيه
قابل توجه همكاران محترم متقاضي سفر به مشهد مقدس
 
از تاريخ 96/6/13 لغايت 96/6/15 در محل مديريت امور فرهنگي واقع در دانشكده فني و مهندسي با اولويت اعزام همكاراني كه تاكنون از تسهيلات رفاهي دانشگاه استفاده ننموده اند ثبت نام به عمل مي آيد. لذا از همكاران محترم دعوت به عمل مي آيد به منظور تعيين زمان اعزام خود به امورفرهنگي مراجعه فرمايند.