چهارشنبه 18 آپریل 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

کارکنان

مسابقات دهه فجر کارکنان

اسامی نفرات برگزیده مسابقه کتابخوانی آن سوی آفتاب ویژه کارکنان
1- منصورعالیپور
2- پریسا مومنی
3- میثاق حیدری
4- حسن صالحی راد
اسامی نفرات برگزیده مسابقه حفظ یک جزء کارکنان
1- محبوبه امینی تاری
2- اصغر بهروزی
3- کبری پاپی
اسامی نفرات برگزیده مسابقه حفظ سوره های فجر و نباء
1- نرگس بهروزی
2- هانیه ساکی
اسامی نفرات برگزیده مسابقه سوره های نباء،فجر و نازعات
1- محمد مهدی نقدی

صفحات

Subscribe to RSS - کارکنان