صفحه اصلی

گالری تصاویر

جستجو

  • جستجو
    بمان

ورود اعضاء

تولیدات و افتخارات فرهنگی

می 14 2013

شرح وظایف  اداره همکاریهای فرهنگی
اداره همکاری های فرهنگی جهت ایجاد فضای نشاط و پویایی در فضای دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی و همچنین در بخش استادان و کارشناسان ایجاد شده است که اهم وظایف آن به شرح زیر است :

صفحات

Subscribe to RSS - معرفی