چهارشنبه 18 آپریل 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

معرفی

شرح وظایف

شرح وظایف  اداره همکاریهای فرهنگی
اداره همکاری های فرهنگی جهت ایجاد فضای نشاط و پویایی در فضای دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی و همچنین در بخش استادان و کارشناسان ایجاد شده است که اهم وظایف آن به شرح زیر است :

صفحات

Subscribe to RSS - معرفی