یکشنبه 5 نومبر 2017

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

معرفی کارکنان و شرح وظایف

ایرج بیرانوند- مدیرامور فرهنگی و فوق برنامه

مهدی امید- معاون فرهنگی و کارشناس نشریات

کرم اله دریکوند- مسئول دفتر مدیریت فرهنگی

علی طولابی – مسئول سمعی ، بصری و سالنهای اجتماعات

وحیده صالحی – کارشناس فعالیتهای قرآنی و خانه های فرهنگ خواهران

هادی دلفان پور- کارشناس خوابگاههای برادران و فوق برنامه

عطیه هوشیاری- کارشناس امور رایانه

 

فریبا جاله- کارشناس ارزیابی و نظارت

سیده رضا جزایری- کارشناس کانونهای فرهنگی و هنری

سیده زهرا رحیم زاده – کارشناس انجمن های علمی دانشجویی

 

 

کارشناسان فرهنگی

صفحات

Subscribe to RSS - معرفی کارکنان و شرح وظایف