سه شنبه 23 ژانویه 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

معرفی معاونت فرهنگی و اجتماعی

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع « رئیس جمهور و دولت یازدهم چه ویژگی هایی باید داشته باشد » در دانشگاه لرستان

کرسی های آزاداندیشی

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه لرستان کرسی آزاد اندیشی با موضوع" رئیس جمهور و دولت یازدهم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟" با حضور دکتر کوشکی کارشناس – داور این کرسی در دانشگاه لرستان برگزار شد.
به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان کرسی آزاد اندیشی با موضوع فوق و زیر تیتر های ویژگی های دولت یازدهم در ابعاد سیاست خارجه، اقتصادی و فرهنگی برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - معرفی معاونت فرهنگی و اجتماعی